ผลงาน : ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Bangkok Face

BANGKOK FACE

ตัวผลิตภัณฑ์มีวัตถุดิบเป็นผลไม้ของไทยพื้นบ้าน จึงออกแบบแพ็คเกจจิ้งให้รู้สึกคงความเป็นไทยอยู่บ้างโดยใส่รูปของผลไม้ไทย แต่การออกแบบตัวอักษรปรับเปลี่ยนให้ดูตามเทรนด์เพื่อความทันสมัย และสีที่ใช้เลือกเป็นสีชมพูสดใสเพื่อให้ดูใหม่สะดุดตา โด่ดเด่นแบบไทย

Bangkok Face
Bangkok Face
Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support