ผลงาน : ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Viver

VIVER

ผลิตภัณฑ์จากประเทศอินโดเนเซีย ที่ออกแบบให้ดูเท่แบบแนวสตีล ที่เลือกใช้สีที่ตัดกันอย่างชัดเจนบอกถึงความสนุกสนานของวัยรุ่น เลือกออกแบบตัวอักษรที่ทันสมัยและบอกถึงความแปลกแหวกแนวของวัยรุ่นผู้หญิงที่มีความเท่แบบที่เป็นตัวของตัวเอง

Viver
Viver
Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support