ออกแบบอีเว้นท์ / รับออกแบบอีเว้นท์

ออกแบบอีเว้นท์

EVENT DESIGN

ในปัจจุบันคงไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าการทำการตลาดให้กับสินค้าและบริการของบริษัทและผู้ประกอบการต่างๆ จะต้องมีการทำการตลาดในส่วนของการออกงาน Event ซึ่งจะเป็นช่องทางให้กับผู้ประกอบการได้มีโอกาสแนะนำในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และทำการประชาสัมพันธ์ (Public relations) ไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการจัดงาน Event และการออกงาน Event ของผู้ประกอบการต่างๆนั้น เป็นที่แน่นอนว่าลักษณะของสถานที่และงานจัดแสดงสินค้าก็ต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าและบริการเช่นกัน

แต่หากมองช่องทางของการจัด Event ตามศูนย์ประชุมหรือการออกงาน Event เป็นเพียงช่องทางเดียวในการประชาสัมพันธ์สินค้าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นมุมมองที่แคบไปสักหน่อย เพราะในปัจจุบันบริษัทหรือผู้ประกอบการต่างๆ ได้มองเห็นช่องทางการจัดและออกงาน Event มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มเติมในส่วนของการออกไปจัด Event หรือออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในสถานที่ต่างๆ ที่เหมาะกับตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหาร (Restaurant) ผับ(Pub & Restaurant) บาร์ (Bar) หรือตามงานคอนเสิร์ต(Concert) งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ (Opening product event) ก็อดเห็นไม่ได้ว่าจะมีบูธเล็กๆของสินค้าต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะงานและสถานที่นั้นๆ ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นเพีนงการเลือกสถานที่ออกงานหรือจัดบูธ ให้เหมาะสมกับตัวสินค้าเท่านั้น หากแต่การจัดงาน Event หรือออกแบบบูธ (Booth design) ไม่สามารถตอบโจทย์ของการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับงาน Event ก็คงเป็นเพียงแค่ การทำการตลาดประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ พอที่จะสามารถทำให้กลุ่มคนหรือผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าหรือบริการของเรา

ออกแบบูธ

การออกแบบงาน Even หรือบูธ (Booth design) เพื่อใช้ในการออกงานนั้นสิ่งที่จะต้องวิเคารห์เป็นอันดับแรกคือ สินค้าของเราคืออะไรและงาน Event ที่จัดขึ้นเพื่ออะไร หลังจากนั้นสถานจัดแสดงสินค้าหรือสถานที่ที่เราจะไปจัดบูธนั้นเหมาะสมกับตัสินค้าหรือบริการหรือไม่ ซึ่ง 2 ข้อที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องทำการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลในการคิดอะไรมากมาย แต่ในส่วนนของลักษณะการออกแบบงาน Event หรือหลักการในการออกแบบบูธของท่าน (Booth design principle) ให้เหมาะสมกับปัจจัย 2 ข้อตามที่กล่าวมมาข้างต้น

ออกแบบูธ

การจัดงาน Event และออกจัดบูธ (Booth)

ควรเป็นอย่างไร ?

หลักการที่ Allideastudio จะนำมาใช้ในการออกแบบงาน Event หรือบูธนั้น คือ การวิเคราะห์การทางตลาด (Marketing analysis) ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของการสร้าง ความโดดเด่น (Outstanding) และเป็นที่ต้องตามต้องใจ (Attractiveness) ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จุดประสงค์ของการจัดงาน Event หรือจัดแสดงบูธ (Propose of event & booth) 2. วิเคราะห์สินค้าและอัตลักษณ์ของสินค้าหรือบริษัท (Analysis product identity) 3. สถานที่ละขนาดพื้นที่ในการจัดงาน Event และจัดแสดงบูธ (Size of booth) 4. ลักษณะลูกค้าที่จะมางาน (Customer characteristic) 5. ลักษณะบูธต่างๆที่มาออกงานหรือ ณ สถานที่ที่ท่านไปออกบูธ 6. สีสันที่เลือกใช้ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์สินค้าหรือบริการ รูปแบบที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับงานและสินค้า (Outstanding under event & product theme) ซึ่งจากกระบวนการผลิต คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานของ บริษัท Allideastudio สามารถเรียกได้ว่า กลุ่มคนที่เห็นหรือเดินผ่านบูธหรือเห็นงาน Event ตามสถานที่โฆษณาต่างๆของท่านจะต้องหันหลังกลับมามอง และเกิดความอยากที่จะเข้ามาทำความรู้จักกับสินค้าและงาน Event ของท่านอย่างแน่นอน

งบริการของเรา: ออบแบบงานอีเว้นท์ (Event design), จัดงานอีเวนท์ (Create event), รับออกแบบโครงสร้างงานอีเว้นท์ (Design event structure), ออบแบบบูธแสดงภายในงานอีเว้นท์ (Design booth), รับผลิตงานโครงสร้างบูธออกงานอีเว้นท์ (Booth production), รับผลิตงานอีเว้นท์ (Event production)

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support