Helpful Ideas

17
July

นาฬิกาที่รีไซเคิลมาจากแผ่นเสียงเก่าๆ

ตัดเป็นรูปต่างๆ ทำให้ดูมีประโยชน์กว่าจะเก็บแผ่นเสียงเก่าที่ใช้ไม่ได้ใช้ไว้ในตู้เก็บของ เอาออกมาดัดแปลงแต่ยังคงความคลาสสิคไม่หายไป

Cr.Ramm ND

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support