Helpful Tips

21
APR

เป็นมากกว่ากระดาษ กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก

Allideastudio เลยนำวิธีการเลือกใช้กระดาษลูกฟูกมาให้ดูกัน กระดาษลูกฟูกประกอบด้วย ลอน A B C E ไล่จากAคือลอนที่ใหญ่ที่สุด จนมาถึง F

  1. ลอน A มีความสูงของลอนอยู่ที่ 4.0-4.8 มิลลิเมตร จำนวนลอน 105-125 ลอน/ตารางเมตร เหมาะกับสินค้าที่ต้องการรับน้ำหนักการซ้อน แต่ว่าไม่เหมาะกับงานพิมพ์
  2. ลอน B มีความสูงของลอนอยู่ที่ 2.1-3.0 มิลลิเมตร จำนวนลอน 150-185 ลอน/ตารางเมตร เหมาะกับการรับน้ำหนังของผลิตภัณฑ์โดยตรงเช่นกระป๋อง
  3. ลอน C มีความสูงของลอนอยู่ที่ 3.2-3.9 มิลลิเมตร จำนวนลอน 120-145 ลอน/ตารางเมตร เหมาะสินค้าที่รับน้ำหนักปานกลาง เป็นที่นิยมใช้
  4. ลอน E มีความสูงของลอนอยู่ที่ 1.0-1.8 มิลลิเมตร จำนวนลอน 290-320 ลอน/ตารางเมตรเหมาะกับการนำไปทำบรรจุภัณฑ์ที่ต้องนำไปพิมพ์ การรับน้ำหนักปานกลาง
  5. ลอน F เป็นลอนลูกฟูกขนาดเล็กเพียงครึ่งเดียวของลอนE ที่ยังไม่แพร่หลานมากนักเหมาะกับงานบรรจุภัณฑ์ทั่งไป เช่นกล่องขนม แซนด์วิช เป็นต้น

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support