ออกแบบโลโก้ ( Logo Design )

ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสินค้า (Logo design) นั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์ (Brand) หรือ สินค้าของคุณสื่อสารกับผู้บริโภคได้ตรงกับความต้องการขององค์กร หรือ รูปแบบของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรงกับความต้องการของลักษณะประเภทสินค้าได้มากขึ้น ออกแบบโลโก้ เปรียบเสมือนหน้าตาของกิจการ หน้าตาของเจ้าของสินค้า หรือ หน้าตาของสินค้า ดุจดั่งเงาตามตัวซึ่งจะสะท้อนภาพลักษณ์ ลักษณะ ท่าทางของสินค้านั้นๆ (Product personality) ต่อสายตาผู้บริโภค เช่น บริษัท Allideastudio เป็นบริษัทที่มีความกระตืนรือร้น เป็นผู้นำทางด้านงาน ออกแบบโลโก้ เป็นศูนย์รวมความสร้างสรรค์ เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ ซึ่งถูกสื่อผ่าน โลโก้ของบริษัท Allideastudio ที่เป๊นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง ที่ใช้สีเหลืองในการอธิบายความกระตือรือร้น (Enthusiastic) มีพลังงาน (Energetic) มีความสว่างไสว (Brightness) มีรูปลักษณ์เป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมที่แสดงออกถึงกล่องที่ บรรจุความสร้างสรรค์ บรรจุความคิด ในเรื่องงานออกแบบ และ สุดท้ายตัว A ซึ่งเป็นชื่อโลโก้ของทางบริษัท ไม่ใช่แค่เป็นตัวย่อของชื่อบริษัท Allideastudio เท่านั้นแต่ยังแสดงออกถึงการริเริ่ม (Innovative) การเริ่มต้น (Beginning) ในการ ออกแบบโลโก้ ธุรกิจของคุณ

ออกแบบโลโก้

และในส่วนของงาน ออกแบบโลโก้ และ ออกแบบตราสินค้า นั้นจะต้องสามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่ครั้งแรก (First impression) ที่ผู้บริโภคเห็น หรือ รับรู้ในการมีอยู่ของแบรนด์ ต้องสามารถดึงจุดเด่นของสินค้าหรือแบรนด์มานำเสนอและอธิบายความหมายได้ว่า ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where) และลึกลงไปถึงเมื่อไร (When) ซึ่งงาน ออกแบบโลโก้ ของทางบริษัท Allideastudio นั้นจะให้ความใส่ใจตั้งแต่จุดเล็กๆ ในรายละเอียดการ ออกแบบโลโก้ ไม่ว่าจะเป็นไปส่วนของการใช้ทฤษฎีศิลปะ เช่น เส้น สี แสง เงา มาประยุกต์ใช้ในการ ออกแบบโลโก้ ด้วยการนำส่วนที่สำคัญของทางธุรกิจของคุณมาเป็นข้อมูลในงานออกแบบ เช่น หลักในการดำเนินงานธุรกิจของคุณเป็นแบบไหน (Company core competency) วัฒนธรรมขององค์กรคุณคืออะไร (Company culture) และ ท้ายที่สุดคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อต่อสายตาผู้บริโภคให้รับรู้ได้ในท้องตลาดว่าโลโก้ นี้คือ สัญลักษณ์ของบริษัทอะไร (Company identity) เช่น เป็นบริษัทที่มีความก้าวนำทางด้านเทคโนโลยี อาหาร เครื่องดื่ม หรือความสวยความงาม เป็นต้น เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นที่จะใส่ใจในส่วนเล็กๆ ของงาน ออกแบบโลโก้ จะเป็นก้าวสำคัญที่ธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จ

งาน ออกแบบโลโก้ ของทางบริษัท Allideastudio นั้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของลักษณะสินค้า และ แบรนด์ของคุณเพื่อนำมา ออกแบบโลโก้ เพราะในเรื่องของงานออกแบบที่จะสามารถ สร้างแบรนด์ ให้เป็นที่จดจำและโดดเด่นในท้องตลาดได้นั้น งานออกแบบในทุกส่วน ต้องมีความสัมพันธ์ และ สื่อสารออกมาได้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเข้าใจและรับรู้ในภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อ และ เพื่อทำให้ความเข้าใจผิดของผู้บริโภค หรือ จำสับสนกับแบรนด์ หรือ สินค้าอื่นๆ ในท้องตลาดนั้นไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นงานออกแบบที่จะสามารถ สร้างแบรนด์ หรือ สร้างการจดจำต่อแบรนด์นั้น จะต้องมีความสอดคล้อง และ ไปในทิศทางเดียวกันในทุกๆ ส่วนของการ ออกแบบโลโก้ และ เป็นที่แน่นอนว่างาน ออกแบบโลโก้ ของทางบริษัท Allideastudio นั้นจะสามารถสร้างการจดจำ ในทุกๆส่วนของการออกแบบ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างแน่นอน

ออกแบบโลโก้

ในทุกวันนี้งานออกแบบไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบบ้าน สินค้า หรือ งานจัดแสดงที่นำในส่วนของงานศิลปะ มาประยุกต์นั้น ล้วนจะมีหลักการทางฮวงจุ้ย (Fortune principle) นำมาช่วยในงาน ออกแบบโลโก้ และ เป็นที่แน่นอนว่าทางบริษัท Allideastudio ก็ได้นำในส่วนของหลักฮวงจุ้ยมาเป็นส่วนช่วยใน งานออกแบบด้วยเช่นกัน งานออกแบบฮวงจุ้ยของบริษัท Allideastudio นั้นจะทำให้ ออกแบบโลโก้ ของคุณมีความหมายในเชิงลักษณะของความเป็นมงคล ต่อการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่แตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับงาน ออกแบบโลโก้ กับบริษัทอื่นๆ

งานออกแบบของเรา : ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์อาหาร (Food product logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม (Drink product logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน (Home equipment logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ ของ ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ (Furniture logo design) ออกแบบโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงให้คำปรึกษาทางด้านการ ออกแบบโลโก้ และ การพัฒนาแบรนด์ อีกด้วย (Brand developer and consultant)

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support