ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ | Packaging Design and Production

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

เมื่อการสร้างการจดจำแบรนด์สินค้า (Branding) สามารถอยู่ได้ในทุกๆ ที่ บรรจุภัณฑ์ของสินค้า เช่น กล่อง หลอด ซอง กระปุก หรือถุง จึงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ภาชนะบรรจุหรือห่อหุ้มสินค้าเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณ รวมถึงมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นได้ ดังนั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ก็คือ การออกแบบแพคเกจจิ้ง ให้ดึงดูดลูกค้า จดจำได้ง่าย และมีประโยชน์ใช้สอยได้ในตัว

All Idea Studio ช่วยสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าของคุณ ด้วยบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการผลิตบรรจุภัณฑ์ (Packaging Production) โดยนำเอาแนวคิดเรื่องบุคลิกของแบรนด์ (Brand Personality) ที่มีความเฉพาะตัว โดดเด่น และจดจำได้ง่าย มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับอัตลักษณ์ของสิ นค้าและแบรนด์ของคุณมากที่สุด และนี่คือความใส่ใจของ All Idea Studio ที่จะสร้างมูลค่าทางการตลาด (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ All Idea Studio รับออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

รับออกแบบบรรจุุภัณฑ์
ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์

Packaging Design and Product Design Services


สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณ ด้วยการออกแบบแพคเกจจิ้งที่เป็นเอกลักษณ์และเฉพาะสำหรับแบรนด์คุณ

Packaging Production Service

ผลิตบรรจุภัณฑ์

นอกจากการออกแบบแพคเกจจิ้งแล้ว All Idea Studio มีบริการรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ที่รับผลิตมีหลากหลายประเภท อาทิ อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม สินค้าสำหรับเด็ก สินค้านวัตกรรม และสินค้าทั่วไป

ออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packaging Design and Production)

รับทำแพคเกจจิ้ง ทั้งออกแบบผลิตกล่องสำหรับใส่อาหาร ซองฟอยล์ ซองซิปล็อก อาหารกระป๋อง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Packaging Design)

รับผลิตและออกแบบกล่องครีม หลอดบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Tube Packaging) กระปุกบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Bottle Packaging) ออกแบบกล่องครีมสไตล์ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป นอกจาก รับออกแบบ แล้ว All Idea

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม (Beverage Packaging Design and Production)

รับออกแบบและรับทำแพคเกจจิ้ง นำเข้าหรือขึ้นโมลด์ใหม่สำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ขวดเครื่องดื่ม, ขวดแก้ว, ขวดพลาสติก,

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า ทั่วไป
บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค-บริโภค (Consumer Goods Packaging Design and Production)/h5>

ออกแบบและรับทำแพคเกจจิ้งสินค้าทั่วไป สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าใช้สอยภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง/p>

บรรจุภัณฑ์สำหรับเด็ก (Baby Products Packaging Design and Production)

รับผลิตบรรจุภัณฑ์ และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเด็ก สินค้าที่ใช้กับเด็ก

บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ (Other Packaging Design and Production)

รับผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทั่วใป เช่นถุง กล่องกระดาษ กล่องพลาสติก กล่องครีม หลอดครีม หลอดไฟ เป็นต้น รวมถึงรับผลิตบรรจุภัณฑ์ และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์นวัตกรรม รูปแบบใหม่ เชิงวัตกรรม ทันสมัย (Innovative Products) ด้วยการใช้งาน ที่สร้างสรรค์

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support