Helpful Tips

18
MAY

เคยสงสัยไหมว่า แถบสีข้างๆ กล่องบรรจุภัณฑ์ คืออะไร ??

กล่อง

เชื่อว่าหลายคงเคยสงสัย เกี่ยวกับที่ต่างๆที่อยู่บนตัวบรรจุภัณฑ์ ทั้งที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ เช่นเดียวกับเจ้าแถบสี ที่มักจะพบเห็นบ่อยไม่ว่า จะเป็นกล่องขนม หรือแม้แต่กล่องนม ว่าแต่เจ้าแถบสีนั้นคืออะไรเรามีคำตอบมาฝากสำหรับผู้ที่สงสัย แถบสีที่เราเห็นกันเป็นสีๆมีตั้งแต่ระดับเข้มไปหาอ่อน แท้จริงแล้วชื่อของมันคือ color bar ซึ่งเกิดจากกระบวนการพิมพ์ color bar คือแถบสี ประกอบด้วย CMYK ทำหน้าที่บอกเปอร์เซ็นของเม็ดสกรีนที่ใช้พิมพ์ลงบนงานพิมพ์เพื่อการตรวจสอบ ระดับความเข้มอ่อนที่เราเห็นคือการไล่ระดับของ เปอร์เซ็นเม็ดสกรีน เป็นเหมือนตัวแทนที่ทำใช้ช่างพิมพ์นั้นตรวจสอบคุณภาพของสีและเม็ดสกรีน ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้เช่น เปอร์เซ็นต์สี K 100 สีที่ควรจะออกมานั้นควรจะเป็นสีที่เต็ม100 ถ้ามีช่องว่างของสีนั้นแสดงว่าสีหรือหมึกที่ปล่อยไปนั้นช่างพิมพ์ยังต้องมีการปรับแก้ รวมถึงใช้ตรวจสอบ ความถูกต้องของการทำแม่พิมพ์ว่าเม็ดสกรีนนั้นครบถ้วนหรือไม่ แถบที่ตรวจสอบแม่พิมพ์มักนิยมตรวจสอบในค่าสีที่ 10 เปอร์เซ็น เพราะการพิมพ์งานโดยรวมของงานนั้นทำให้การตรวจสอบโดยตรงที่ตัวงานเป็นไปอย่างล้าช้า แถบสีหรือ color bar นั้นจึงเป็นตัวที่นำมาใช้ในการตรวจสอบ ทำให้การตรวจสอบนั้นง่ายขึ้น

กล่อง

จะดีแค่ไหน ที่สิ่งพิมพ์ที่เราออกแบบนอกจากจะดูสวยงามแล้ว ยังมีกลิ่นหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าและแรงจูงใจต่อลูกค้าได้อีก นึกถึงภาพ การซื้อบรรจุภัณฑ์ การอ่านหนังสือ หรือ การอ่านโฆษณาต่างๆที่เป็นรูปส้ม ที่เราสามรถรับรู้ถึงกลิ่นของส้มนั้น เป็นอะไรที่เพิ่มความน่าสนใจในการอ่านหรือการมองเป็นอย่างมาก แต่ว่าการที่จะได้กลิ่นหอมของสิ่งพิมพ์นั้นจะต้องมีการสัมผัสเบาๆที่รูปภาพเพื่อให้เกิดกลิ่นหอม กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์กลิ่นหอมนั้น จะมีการผลิตให้ภาพนั้นมีกลิ่นหอมในขั้นตอนของการพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนวิธีการพิมพ์แบบทั่วไป การพิมพ์รูปภาพที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือดอกไม้ที่เราต้องการให้มีกลิ่นหอมตามขั้นตอนการพิมพ์ปกติ ส่วนรูปภาพที่เราต้องการให้เกิดกลิ่นหอมนั้น จะมีวิธีการโดยการทำแม่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อพิมพ์สารที่ให้กลิ่นหอมเข้า ไปแทนการใช้หมึกพิมพ์ อย่างไรก็ตามสิ่งพิมพ์กลิ่นหอมนั้นไม่ใช่สิ่งพิมพ์ที่เป็นเทคนิคใหม่ เพราะว่าการพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่เป็นกลิ่นหอมนั้น เคยถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่เป็นในรูปแบบของหมึกพิมพ์ที่ถูกผสมกลิ่นหอมเข้าไป แต่ว่าผลที่ออกมานั้นคือกลิ่นจะเจอจางและหอมน้อยกว่าขั้นตอนดังกล่าว ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีกลิ่นหอมในไทยนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support