VISION

เพื่อนที่อยู่เคียงข้างความสำเร็จของแบรนด์คุณตลอดไป

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design), งานออกแบบโลโก้ (Logo Design), ออกแบบเว็บไซต์ (Web Interior Design) เราจะเป็นที่ปรึกษาในการสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ตั้งแต่ก้าวแรก เป็นเพื่อนที่ยืนหยัดเคียงข้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ของคุณตลอดไป สร้างกลยุทธ์ให้คุณพร้อมช่วงชิงความได้เปรียบทางการตลาดและยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในสนามการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือด

OUR STORY

สร้างงานเพื่อต่อยอดทางการตลาด

Allidea Studio เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 2 พันธมิตรครีเอทีฟรุ่นใหม่ ตั้งแต่ปี 2005 จุดประกายความคิดจาก Furoshiki หรือการห่อของขวัญตามธรรมเนียมญี่ปุ่นที่สื่อความหาายถึงการให้ที่ยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า และการรับที่นอบน้อมอ่อนโยน แนวคิดที่ละเอียดอ่อนและใส่ใจรายละเอียดเช่นนี้ทำให้ญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีผล งานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม และละเมียดละไมในระดับโลก เราจึงนำแนวคิดแบบญี่ปุ่นมาผสานกับงานออกแบบด้วยบุคลิกของศิลปินไทยที่มี ความประณีตบรรจง กลายเป็นงานศิลปะ Fusion ที่มีมิติ, อารมณ์และสามารถถ่ายทอด Brand Personality ออกมาได้อย่างลงตัวในงานออกแบบหลากหลายประเภท อาทิ งานออกแบบโลโก้ (Logo Design), ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packging Design), ออกแบบเว็บไซต์ (Web Interior Design) รวมไปถึงงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หรือ Media ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผลงานของเราสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดในตัวสินค้าของคุณให้สูง ขึ้น (Value Added) และที่สำคัญที่สุดคือ การนำไปต่อยอดทางการตลาดได้นั้นเอง

OUR PHILOSOPHY

ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องสื่อบุคลิกของแบรนด์

ใน ปี 2011 บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด (Allidea Studio Co., Ltd.) ถูกก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และกลายเป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตรวดเร็วจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในวงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมทั้งยุโรปและอเมริกา ด้วยปณิธานที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด นั้นคือการสร้างงานออกแบบที่ให้ความสำคัญรอบด้านครบ 360 องศา ไม่ใช่แค่เพียงความสวยงาม แต่จะต้องสื่อบุคลิกของแบนนด์ได้อย่างโดดเด่นและแฝงกลยุทธ์การต่อยอดทางการ ตลาดได้อย่างมีชั้นเชิงด้วย

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support