ADVERTISING CONTENT SERVICE

ในปัจจุบันนี้ การแข่งขันของธุรกิจต่างๆในตลาดประเทศไทยมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง หลายๆแบรนด์ หรือสินค้าต่างๆ ได้พยายามสร้างความแตกต่างเพื่อให้มีความได้เปรียบสำหรับธุรกิจตนเอง
โดยการทำการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกสื่อช่องทาง (integrated marketing communication) ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ (Offline) หรือออนไลน์ (Online) ด้วยความที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้การเริ่มธุรกิจต่างๆ สามารถทำตลาดได้ง่ายขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต แต่หากมองในมุมมองที่กลับกัน
การสื่อสารของแบรนด์เองหรือตัวสินค้าที่สามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Purchasing Decision)นั้น ก็คงไม่หนีไปจากการตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย เพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์จึงหันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามากขึ้น โดยให้ตัวบรรจุภัณฑ์นั้นสามารถบ่งบอกถึง ลักษณะสินค้า เอกลักษณ์ของตัวสินค้า ตลอดจนไปถึงการใส่ข้อความระบุถึงจุดเด่น (Unique selling point) เพื่อช่วยกระตุ้นอารมณ์ในการซื้อของผู้บริโภคได้อย่างเพียงพอ

ข้อความโฆษณา

การใช้ข้อความและคำพูดเพื่อนำเสนอในการขายมีอยู่หลายทาง

ที่สามารถจะทำให้แบรนด์คุณดูโดดเด่นกว่าแบรนด์ทั่วไป

BRAND
NAME

ตั้งชื่อแบรนด์ (brand namd)

เลือกชื่อที่ฟังแล้วติดหูและเป็นชื่อที่สื่อความหมายของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นได้ชัดเจนที่สุด การที่มีชื่อแบรนด์ที่ดี
ทำให้เปรียบเสมือนเรานำหน้าจากแบรนด์อื่นไปแล้วหนึ่งก้าว เพราะชื่อที่มีองค์ประกอบครบถ้วนจะสามารถทำให้
ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจและทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำ

SLOGAN

คำขยายความของผลิตภัณฑ์ (slogan)

การใช้คำพูดที่บอกถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แบบย่อ
โดยดึงจุดขายที่สำคัญที่สุดออกมาเป็นข้อความสั้นๆ ได้ใจความ
ที่ขยายความหมายของชื่อสินค้าและคุณสมบัติต่างๆ

TAG LINE

คำโฆษณาที่ติดกับสินค้า (tag line)

การใช้พื้นที่ใช้สอยบรรจุภัณฑ์ให้เป็นประโยชน์โดย
การเพิ่มหลักการโฆษณาทางข้อความที่ผู้บริโภคเห็นแล้ว
ต้องสะดุดตา หรือใช้ข้อความที่เชิญชวนและดึงดูด
ความต้องการซื้อของผู้บริโภคได้ก็เหมือนกับการโฆษณา
ผ่านทางทีวีแต่ งบประมาณจะถูกกว่ามาก และ
สินค้าที่มีข้อความโฆษณาที่เพิ่มลงบนบรรจุภัณฑ์
นั้นยังดูโดดเด่นกว่าสินค้าที่บอกสรรพคุณทั่วไป

RADIO
SPORT

โฆษณาทางวิทยุ (radio spot)

เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการโฆษณาโดยไม่ใช้ภาพ
เป็นการโฆษณาผ่านเสียง เพื่อขยายเครือข่ายลูกค้าไปยัง
คลื่นวิทยุต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่บนรถ
หรือ กลุ่มลูกค้าที่ชอบฟังมากว่าดู radio spot ก็เป็น
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้คำพูดเพื่อการโฆษณา

WEB
CONTENT

เนื้อหาภายในเว็บไซน์ (web content)

เว็บไซน์ที่ดีไซน์สวยงามนั้นจำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ และเนื้อหาที่สามารถให้ประโยชน์ กับผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซน์ได้ หากมีเพียงดีไซน์ที่สวยงามแต่เนื้อหาไม่มี ประโยชน์ก็ไม่สามารถทำให้แบรนด์เป็นที่น่าสนใจได้ เพราะข้อความเป็น ส่วนที่อธิบายภาพต่างๆที่เห็นได้ดีที่สุด เนื้อหาภายในเว็บไซน์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการออกแบบ

ความสำคัญของข้อความการโฆษณาหรือเนื้อหาต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หากมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามถูกใจแล้ว การเพิ่มข้อความเพื่อกระตุ้นอารมณ์ในการซื้อจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

บริษัท Allidestudio จึงมองเห็นความสำคัญในจุดนี้ และสามารถนำมาพัฒนาให้แบรนด์ของท่านเป็นแบรนด์ที่กลุ่มลูกค้าจะพูดถึงมากที่สุด ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและมีความหมายกับการใช้ข้อความต่างๆเพื่อโฆษณาที่หลากหลายทางเลือก การออกแบบที่สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของท่าน ด้วยความชำนาญในเรื่องของการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปที่ เน้นเรื่องความสวยงามที่สามารถขายได้ และตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานออกแบบของทุกท่าน

บริการของเรา : การตั้งชื่อแบรนด์ (brand namd),การคิดคำขยายความของผลิตภัณฑ์ (slogan),ความคิดที่สร้างสรรค์บนคำโฆษณาที่ติดกับสินค้า (tag line),การโฆษณาทางวิทยุ (radio spot),และการดูแลเนื้อหาภายในเว็บไซน์ (web content)

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support