ผลงาน : ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Coffee Tree

COFFEE TREE

แบรนด์ กาแฟเขาช่อง ต้องการให้เราออกแบบแพ็คเกจจิ้งครีมที่มีส่วนผสมของกาแฟ แต่ยังให้ความรู้สึกว่าแบรนด์กาแฟเขาช่องนั้นยังคงโด่ดเด่นเรื่องกาแฟ การออกแบบจึงใช้สีโทนเข้มให้รู้สึกถึงกลิ่นไอของกาแฟ และรูปถ้วยกาแฟที่บอกถึงวัตถุดิบว่ามีส่วนผสมของกาแฟอยู่

Coffee Tree
Coffee Tree
Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support