ผลงาน : ออกแบบบรรจุภัณฑ์

S Mone

S MONE

การออกแบบที่เลือกใช้สีพื้นหลังทั้งหมดเป็นสีน้ำตาลและ ใช้สีตัวอักษรเป็นสีขาว เพื่อให้ดูเรียบง่ายแต่มีคุณค่า และน่าเชื่อถือ โลโก้ใออกแบบให้ใช้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเขียนเพื่อให้ดูโดดเด่นและตัดกับสีพื้นหลังที่เป็นสีเข้ม

S Mone
S Mone
Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support