ร่วมงานกับเรา

Account Executive

Graphic Designer

Creative

Maketing Executive

Copy Writer

บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด เปิดรับผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมเป็นผู้นำไอเดีย และความเป็นมืออาชีพ สู่สายตาคนทั้งโลกกับความเป็นที่หนึ่งเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ การสร้างแบรนด์ ในหลายสาขาอาชีพ อย่ารอช้าถ้าคุณมั่นใจ ในความเจ๋ง และ ความมุ่งมั่น
โปรแกรมการฝึกงาน

บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด มีโปรแกรม 3 เดือนของการฝึกงานสำหรับ นักศึกษาปริญญาตรี ในตำแหน่งกราฟฟิกดีไซน์เนอร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเว็บไซต์ การตลาด และ ในต่ำแหน่งผู้บริหารงานลูกค้าเพื่อให้ได้สัมผัสกับความท้าทายของการทำงานในโครงการต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และ ได้รับโอกาสเพื่อเป็นเส้นทางลัดสู่การคัดเลือกเข้าทำงาน ที่ บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ

Account

Executive

ลักษณะงาน

นำเสนอข้อมูลบริษัท
ประสานงานดูแลลูกค้า
รับโจทย์ คอนเซ็ปต์งานของลูกค้า
ให้คำปรึกษาและข้อมูลแก่ลูกค้า
ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า
คุณสมบัติ

เพศชาย / หญิง
อายุ 23-27 ปี
มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
บุคคลิกดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเป็นเลิศ
มียานพาหนะเป็นของตนเอง
หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ ดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Graphic

Designer

ลักษณะงาน

วางคอนเซ็ปต์งาน และออกแบบงานพร้อม
นำเสนอไอเดียและดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 24-34 ปี
จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดสร้างสรรค์ ไฟแรง ไอเดียสดใหม่เสมอ
มีประสบการณ์กับสินค้า FMCG
มีความรู้เรื่องเบไซต์และดิจิตอล
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Creative

ลักษณะงาน

คิดคอนเซ็ปต์งาน สร้างสรรค์ผลงานอักษรและเนื้อหาพร้อม
นำเสนอไอเดียและดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 24-34ปี
จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดสร้างสรรค์ ไฟแรง ไอเดียสดใหม่เสมอ
มีประสบการณ์กับสินค้า FMCG
มีความรู้เรื่องเบไซต์และดิจิตอล
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Marketing

Executive

ลักษณะงาน

วิเคราะห์โจทย์งานและคิดแผนการตลาด
พัฒนากลยุทธ์ในการทำการตลาดให้กับโปรเจ็คต่างๆ
หาช่องทาการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท
ดูแลและทำให้ช่องทางดิจิตอลของบริษัทมีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำอยู่เสมอ
หาข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการตลาดและดิจิตอลในองค์กร
เป็นผู้นำในการจัดการโครงการสื่อสารการตลาดขององค์กรและลูกค้า
คุณสมบัติ

จบการศึกษาปริญาตรีสาขาการตลาดหรือสื่อสารการตลาดหรือดิจิตอล
มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้พื้นฐานเรื่อง HTML,CSS,SEO,GOOGLE ANALYTICS
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอดีเยี่ยม
มีประสบงานในการทำงานร่วมกับทีมขายอย่างน้อย1ปี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

Copy

Writer

ลักษณะงาน

คิดคอนเซ็ปต์งาน พร้อมนำเสนอไอเดียและดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสมบูรณ์
คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า
สามารถใช้โปรแกรม illustrator และ photoshop ได้
มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีประสบการณ์ใน Advertising agency จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคิดสร้างสรรค์ ไฟแรง ไอเดียสดใหม่เสมอ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support