ออกแบบของพรีเมียม

"เมื่อของขวัญ ไม่ใช่ของขวัญ"

ในช่วงเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น เป็นที่แน่นอนว่าบริษัท องค์กร หรือเจ้าของธุรกิจ ต่างก็เตรียมตัวในการจัดหาของพรีเมี่ยมเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าของตนเพื่อแสดงความรู้สึกขอบคุณที่ลูกค้าได้ใช้บริการหรือซื้อสินค้า แต่ปัญหาที่พบบ่อยๆจากผู้ประกอบการต่างๆนั้นก็คือ ไม่รู้ว่าจะเลือกให้ของพรีเมี่ยมอะไรดี อีกทั้งยังมีโจทย์ของเทศกาลต่างๆเป็นตัวกำหนดแนวทางของการเลือกของพรีเมี่ยม และไม่สามารถเตรียมของพรีเมี่ยมทันตามกำหนด จนสุดท้ายที่เห็นกันประจำจนเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเสียแล้ว ก็คือการให้กระเช้าของพรีเมี่ยมที่ ลูกค้าบางรายก็ตั้งทิ้งไว้จนฝุ่นจับ หรือที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็เก็บไว้ให้ลูกค้าของตนต่อเป็นการประหยัดงบในการจัดหาของพรีเมี่ยม

ซึ่งจุดประสงค์หลักของการให้ของพรีเมี่ยมจริงๆนั้น มิได้ให้เพราะเป็นหน้าที่ หรือเป็นสิ่งที่ต้องทำ หากแต่ให้เพื่อส่งต่อความจริงใจ ความรู้สึกขอบคุณ ต่อยอดและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า Allideastudio จึงได้พัฒนางานออกแบบของพรีเมี่ยมให้สามารถส่งต่อความรู้สึของผู้ให้ และพัฒนาความสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความใส่ใจของเราที่มีต่อลูกค้าจริงๆยิ่งไปกว่านั้น Allideastudio มีความเชี่ยวชาญในการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด เราจึงได้พัฒนางานออกแบบของพรีเมี่ยมที่เหนือกว่าของพรีเมี่ยมธรรมดาทั่วไปตามหลักการทำงานของเราซึ่งก็คือ IBS หรือ integrated branding service ลงไปในงานออกแบบเพื่อให้ “ของพรีเมี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณ”

ออกแบบของพรีเมียม

งานออกแบบของพรีเมี่ยมของ Allideastudio นั้น จะคำนึงถึงตัวตนและการใช้งานของของพรีเมี่ยมเป็นหลัก เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของการให้ของพรีเมี่ยมนั้น มิใช่เพียงแต่ให้เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ แต่ของพรีเมี่ยมนั้นจะต้องทำหน้าที่ในการแสดงตัวตนหรืออัตลักษณ์ของธุรกิจคุณด้วย เพื่อให้ทุกครั้งที่ลูกค้ามองมาที่ของพรีเมี่ยมที่เราให้ เค้าจะสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ดี และภาพจำขององค์กรเรา เรียกได้ว่าทุกๆครั้งที่ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าหรือบริการก็จะนึกถึงเราก่อนเป็นอันดับแรก

Create your own style

Made to order premium gift for any occasion

ของพรีเมี่ยม, ออกแบบของพรีเมี่ยม, ของพรีเมียม

บริการของเรา : ออกแบบของพรีเมี่ยมสำหรับเทศกาลต่างๆ ออกแบบของพรีเมี่ยมในโอกาสเฉพาะ

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support