Helpful Tips

15
MAR

อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แล้วโลโก้ของเราจะใช้สีอะไรดี ?

ตราสินค้าหรือโลโก้ (Logo) ที่เราพบเห็นกันจนชินตานั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการทำธุรกิจที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น การ ออกแบบโลโก้ ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น เว็บไซต์ Logodesignpros.com ที่ได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการ ออกแบบโลโก้ ระบุว่า การเลือกสีของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรู้และเข้าใจถึงแบรนด์ได้มากถึง 73% เพิ่มการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 80%

โดยสีที่นำมาใช้ในการออกแบบแต่ละสีก็สื่อความหมายและความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น

ในจำนวนสีทั้งหมด สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สีฟ้า

ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด คือ สีเทา

แต่ สีเทากลับเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการ ออกแบบโลโก้ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในรูปแบบของการร่วมทุนกัน (Corporate Business) นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบโลโก้ คือ ต้องสามารถอ่านออก เข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบของโลโก้ยังควรมีความแปลกใหม่ และหลีกเลี่ยงการ ออกแบบโลโก้ ที่ซ้ำซากหรือมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์อื่นๆ ซึ่งการออกแบบที่มีความแปลกใหม่นี้เองจะช่วยสร้างความโดดเด่ดสะดุดตา อีกทั้งยังสร้างแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งได้อย่างเป็นอย่างดี

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support