Helpful Tips

24
JULY

วิธีการเพิ่ม Admin เพื่อมาช่วยดูแล Fanpage Facebook (วิธีเพิ่มผู้ดูแลแฟนเพจ)

การดูแลและบริหารจัดการ Fanpage ไม่จำเป็นต้องมี Admin เพียงคนเดียว Fanpage สามารถมีผู้ดูแลได้เป็นจำนวนหลายคนเพื่อ ตอบสนองในทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูแล Fanpage เช่น ในการช่วยตอบปัญหาใน Fanpage อย่างรวดเร็ว อีกทั้งการมีแอดมินเพจหลายคนจะทำให้การโพสอัพเดตcontentของหน้า Fanpage คุณมีความหลากหลายกว่าการใช้ผู้ดูแลเพียงคนเดียว แต่การโพสต่างๆต้องควบคุมให้เป็นไปแนวทางเดียวกันด้วย

และข้อดีของการสามารถเพิ่ม Admin มาดูแลเพจอีกคนได้ คือ เราไม่จำเป็นต้องให้ Username & Password ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับคนอื่น และสามารถจัดการระบบผู้ดูแล Fanpage ได้อย่างอิสระ โดยเราสามารถเพิ่ม Admin Fanpage ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่เมนู : แก้ไขเพจ / Edit Page ที่แถบด้านบนเพจ

2. เลือกเมนู : จัดการบทบาทผู้ดูแล / Manage Admin Roles

3. กรอก อีเมล์ ที่ใช้สมัครfacebook ของคนที่เราต้องการเพิ่มให้เป็นแอดมิน → กด Save

4. จะปรากฏกล่องข้อความของ facebook ขึ้นมาให้เรา Confirm Password เราลงไป

วิธีตั้งเวลา Post Facebook Fanpage

หน้าตาเมนู วิธีการ เพิ่ม Admin Fanpage สำหรับคนที่ใช้facebook ระบบ ภาษาไทย

วิธีตั้งเวลา Post Facebook Fanpage

หน้าตาเมนู วิธีการ เพิ่ม Admin Fanpage สำหรับคนที่ใช้facebook ระบบ ภาษาอังกฤษ

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support