Helpful Tips

20
FEB

รู้หรือไม่ กระดาษ A4 ย่อมาจากอะไร ?

เรียกกันมาตลอดชีวิตน่าจะเกือบทุกคนที่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน จริงๆแล้วมันมาจาก

AMERICAN STANDARD PAPER SIZES

เป็นการกำหนดขนาดมาตรฐานของประเทศอเมริกา ซึ่งก็มีขนาดมาตรฐานต่างๆเช่น A4, A3,A5 และอื่นๆ ดูจากรูปภาพแผนผังของการกำหนดขนาดกระดาษได้เลยครับ ซึ่งแต่ละขนาดจะมีความสัมพันธ์กัน เช่น A4 จะมีขนาดเป็น 1 ใน 4 ของ A2 โดยจะเริ่มตั้งแต่ A0 ที่มีขนาดใหญ่สุดไล่ลำดับไปเรื่อยๆ

AMERICAN STANDARD PAPER SIZES

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support