Helpful Tips

26
JULY

Boost Post ช่วยโปรโมทแฟนเพจของคุณได้อย่างไร มาดูกัน

Boost Post หรือ ส่งเสริมโพสต์ (สำหรับคนที่ใช้facebook ในหน้าภาษาไทย) คือ การโปรโมทสิ่งที่ Admin ได้ Post ให้ไปปรากฏที่หน้า feed ของแฟนเพจ และ เพื่อนของแฟนเพจ หรือ เลือก booth post แบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยเราสามารถกำหนด เพศ ช่วงอายุ และ สิ่งที่ชื่นชอบ เหมือนตอนสร้าง Facebook Ads ได้

Boost Post

      โดยการโปรโมท Post ให้มีคนเห็นเยอะมากแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับ Budget หรืองบประมาณที่เรากำหนดในการโปรโมต Post แต่ละครั้ง ราคาแพงขึ้นจำนวนคนที่จะเห็นก็จะเยอะขึ้น

      และอีกสิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงในการ Boost Post แบบกลุ่มเป้าหมาย คือ เราจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง เช่น เพจขายเครื่องสำอางก็ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้หญิง เป็นต้น

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support