Helpful Tips

14
MAR

Thermochromic Ink

ในปัจจุบันมีการแข่งขันการสร้างผลิตภัณฑ์มากข้น ดังนั้นนักออกแบบจึงได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆและการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการออกแบบเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีเป็นความแปลกใหม่ที่ไดมีการนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีเกิดขึ้นจากหมึกพิมพ์ที่พิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ ทำให้วัสดุที่พิมพ์ลงไปนั้นเกิดการเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน หมึกพิมพ์เปลี่ยนสีมีส่วนประกอบของสาร Thermochromic สารประเภทนี้เป็นสารประกอบประเภทออแกนิคจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อเจอกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป นักออกแบบได้มีการนำหมึกพิมพ์เปลี่ยนสีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขวดบรรจุภัณฑ์ หรือกระป๋องบรรจุภัณฑ์ ที่ฉลากจะมีการเปลี่ยนสีเมื่อถูกนำไปแช่เย็น แก้วน้ำที่เปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิของน้ำที่อยู่ข้างใน เสื้อเปลี่ยนสีเมื่อโดนแสงแดด เป็นต้น

Thermochromic Ink

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support