Helpful Tips

05
JUL

Pantone นั้นสำคัญไฉน ?

Pantone

Pantoneเกิดขึ้นมาเพื่อใช้กำหนดสีและกำจัดการเข้าใจผิดกันระหว่างโรงพิมพ์และนักออกแบบเรื่องสีของงานพิมพ์ ส่วนคำว่า Pantone นั้น คือ ชื่อบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสีที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ทุกชนิดที่ต้องการความแม่นยำในการกำหนดค่าก่อนพิมพ์

Pantone ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือPANTONE SOLID COLOR หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งว่า PANTONE SPOT COLOR หรือสีพิเศษ สีของPantoneนั้นยังบางคนเข้าใจผิดว่าเกิดจาก การผสมของสี CMYK จึงทำให้เกิดสีพิเศษแต่ที่จริงแล้วนั้นเกิดจากการผสมของสีอื่นที่มีเฉดที่แตกต่างกันออกไปเข้าด้วยกัน ไม่ใช่เพียงแต่ CMYK เท่านั้นเพราะว่าสีของPantoneนั้นถูกทำขึ้นมาเพื่อทดแทนสีที่ CMYK ไม่สามารถพิมพ์ได้ โดยสีPantoneนั้นจะถูกระบุเป็นรหัส เช่น Pantone 101c เป็นต้น

Pantone

ในการออกแบบนั้นผู้ออกแบบสามารถกำหนดPantone โดยการบอกรหัสสีให้โรงพิมพ์ ในการผสมสีเพื่อเตรียมพิมพ์ได้เลยเพราะโรงพิมพ์นั้นจะยึดสีตามPantone เพื่อให้ลูกค้าได้งานพิมพ์สีที่ต้องการและตรงกันอย่างแม่นยำ

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support