Helpful Tips

06
JUL

งานพิมพ์ระบบ Digital ทางเลือกใหม่สำหรับนักออกแบบ

งานพิมพ์

การพิมพ์ Digital ดีเลิศและเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าการพิมพ์กับโรงพิมพ์แบบออฟเซตอย่างไร

1. เป็นกระบวนการที่เหมาะกับงานที่ต้องการความรวดเร็วแต่พิมพ์จำนวนที่ไม่มากนัก

2. ลูกค้าหรือนักออกแบบสามารถขอดูตัวอย่างงานได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการปรู๊ฟ

3. การพิมพ์ Digital ต้นทุนไม่แพงมาก เพราะการพิมพ์ในระบบนี้ไม่มีค่าเพลทหรือแม่พิมพ์และยังประหยัดค่าวัสดุพิมพ์

4. การพิมพ์ Digital ไม่ต้องใช้เวลาการตั้งเครื่องแบบระบบอื่นทำให้ประหยัดวัสดุพิมพ์และเวลาได้มาก

5. สามารถดึงไฟล์กลับมาแก้งานได้ทันทีซึ่งง่ายกว่าการพิมพ์ระบบอื่น

6. พิมพ์สิ่งพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น การพิมพ์หนังสือ แผ่นพับ สติกเกอร์ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆอีกมากมาย

แต่การพิมพ์ Digital ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเทคนิคพิมพ์บางประเภท เช่น การไดคัท หรือ สปอตยูวีเฉพาะจุด แต่ก็เป็นทางเลือกใหม่ของนักออกแบบไฟแรงที่ต้องการความเร็วและไม่เน้นเทคนิคการพิมพ์อะไรมากมาย

งานพิมพ์

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support