Helpful Tips

25
FEB

ปั๊มจมก็สวย ปั๊มนูนก็งาม

CMYK

กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เห็นตามท้องตลาดในปัจจุบันนั้น หลายคนคงจะเห็นว่าบนพื้นผิวของกล่องนั้นมีลูกเล่นในการพิมพ์มากมาย เพื่อให้งานออกแบบออกมาสวยงามโดดเด่น ทั้งพิมพ์ทอง พิมพ์เงิน หรือพิมพ์ลงบนกระดาษฟรอย แต่ที่จะพูดถึงไม่ได้เลยคือการพิมพ์แบบปั๊มนูนและปั๊มจม เพราะ ช่วยสร้างความเลอค่าดูมีราคาและผิวสัมผัสระดับไฮโซให้กับงานพิมพ์ได้เป็นอย่างมาก

CMYK

ปั๊มนูน (Embossing) คือ วิธีการที่โรงพิมพ์ขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้นูนขึ้นได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ โดยนิยมปั๊มนูนที่โลโก้หรือข้อความที่ต้องการเน้นความสำคัญ

ปั๊มจม (Debossing) คือ วิธีการที่โรงพิมพ์ขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ลึกลงได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ โดยนิยมใช้ในงานนามบัตร หรือสร้างลวดลายเพิ่มพื้นผิวแปลกตาบนงานพิมบรรจุภัณฑ์

CMYK

ระบบการพิมปั๊มนูนและปั๊มจมนั้นมีกลไกที่คล้ายกันนั่นคือใช้ระบบของแรงกดทับที่เกิดขึ้นระหว่างกระดาษและแม่พิมพ์สองชิ้น เพื่อให้กระดาษเกิดรอยกด เกิดเป็นลวดลายตามแม่พิมพ์จากแรงกดของแม่พิมพ์ไปบนกระดาษ ช่วยเพิ่มผิวสัมผัสบนเนื้อกระดาษให้เลอค่าขึ้นเป็นอย่างมาก

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support