Helpful Tips

19
MAY

งานพิมพ์ แบบไหน ที่เหมาะกับ งานออกแบบ ของคุณ

งานพิมพ์

การเลือกใช้ระบบการพิมพ์สำหรับงานออกแบบ ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบเท่านั้นที่จะทำให้งานออกมาดี แต่ขั้นตอนการพิมพ์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สำคัญอย่างมากอีกขั้นตอนเช่นกัน ว่าแต่ระบบการพิมพ์แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร ? แล้วแบบไหนหละที่เหมาะกับงานที่เราออกแบบ? ระบบการพิมพ์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะแม่พิมพ์ได้แก่

งานพิมพ์

1. ระบบพิมพ์พื้นนูน คือลักษณะแม่พิมพ์ส่วนที่เป็นภาพจะนูนขึ้นมา คล้ายๆกับตรายาง ได้แก่การพิมพ์
1.1 ระบบเลตเตอร์เพลส เป็นระบบที่ไม่มีความละเอียดมากหรืองานที่ต้องพิมพ์จำนวนมากๆ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ ที่มีสีน้อย มีงบประมาณในการพิมพ์ที่จำกัด วัสดุที่ใช้พิมพ์คือประเภท การ์ดแต่งงาน กล่อง กระดาษ ฉลาก
1.2 ระบบเฟลกโซกราฟฟี เป็นระบบพิมพ์ที่ไม่มีความละเอียดมาก แต่เหมาะกับงานที่มีจำนวนมากๆเป็นระบบพิมพ์ที่ใช้ต้นทุนต่ำ วัสดุที่ใช้พิมพ์ เป็นประเภทถุง กล่อง กระดาษห่อของ วอลเปเปอร์

งานพิมพ์

2. ระบบพิมพ์พื้นราบ คือลักษณะแม่พิมพ์จะเป็นพื้นพื้นราบ ส่วนที่เป็นภาพหรือไม่ใช่ภาพจะอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกว่า
2.1 ระบบออฟเซต ระบบนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดที่เห็นได้ทั่วไปเหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่มีจำนวนมากๆเพราะยิ่งพิมพ์มากราคาก็จะถูกมากขึ้น ระบบนี้เหมาะกับงานที่เป็นกระดาษทุกประเภท และงานฉลาก

งานพิมพ์

3. ระบบพิมพ์พื้นลึก คือลักษณะแม่พิมพ์ส่วนที่เป็นภาพจะถูกเจาะให้เป็นหลุมร่องลึกลงไปเพื่อรองรับหมึกพิมพ์ เรียกว่า
3.1ระบบกราเวียร์ เป็นระบบพิมพ์ที่มีความละเอียดค่อนข้างสูง แต่เหมาะกับงานที่ต้องพิมพ์เป็นจำนวนมากเพราะต้อนทุนของแม่พิมพ์ค่อนข้างสูง สามารถใช้พิมพ์พลาสติกฟอยด์ ได้ รวมถึง แสตมป์ และวัสดุสิ่งทอ ต่างๆ

งานพิมพ์

4. ระบบพิมพ์พื้นฉลุลายผ้า คือลักษณะแม่พิมพ์จะมีลักษณะเป็นการทอเส้นใยส่วนที่ไม่ใช่ภาพจะถูกปิดด้วยสารเคมี เรียกว่าระบบซิลค์สกรีน เป็นระบบพิมพ์ที่สามรถพิมพ์กับวัสดุที่หลากหลายประเภท รวมถึงวัสดุที่ขึ้นรูปแล้วเช่น ผ้า ขวด แก้ว ไม้ แผงวงจรเป็นต้น การพิมพ์สกรีนยังสามารถนำไปใช้พิมพ์ร่วมกับระบบอื่นๆเพื่อสร้างเทคนิคต่างๆ อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีระบบการพิมพ์ดิจิตอล ที่สามารถพิมพ์งานบนกระดาษหรือพลาสติกบางชนิดได้ เป็นการพิมพ์ที่ประหยัดเวลาในการเซตเครื่อง แต่ว่าไม่เหมาะกับงานที่ต้องการเทคนิคพิเศษหรืองานจำนวนมาก

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support