Helpful Tips

25
JAN

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

การทำให้ บรรจุภัณฑ์ สร้างความประทับใจกับผู้บริโภคนอกจากภาพลักษณ์ที่สวยงามแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องการใช้งานให้สะดวกกับผู้ใช้มากที่สุดและความปลอดภัยเนื่องจากสารที่บรรจุอยู่ในภาชนะก็แตกต่างกันไป

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

เริ่มตั้งแต่การเลือกภาชนะบรรจุผู้ออกแบบจะต้องเลือกลักษณะให้เหมาะกับเนื้อสาร เช่น ถ้าเนื้อครีมหรือเซรั่มมีความใส หรือ เหลวมากการที่ใช้หัวกดมีมีขนาดเล็กมากเวลากดจะทำให้เนื้อครีม นั่นพุ่งไปนอกมือ จนเลอะเทอะ หรือ ถ้าเนื้อครีมมีปฏิกิริยากับแสงเราต้องเลือก บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นแบบทึบหรือเป็นสีชาเพื่อป้อกันแสง เพราะถึงแม้ครีมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่เนื้อจะเปลี่ยนไปตามเวลา แต่ผู้บริโภคอาจไม่เข้าใจได้คิดว่าผลิตภัณฑ์หมดอายุ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

ขั้นตอนนี้ผู้ออกแบบจะต้องทำงานร่วมกับทาง R&D ของโรงงานผู้ผลิตครีมว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างสำหรับเนื้อครีมชนิดนั้นๆ เพราะก่อนการผลิตจริงในล๊อตใหญ่จะต้องส่ง บรรจุภัณฑ์ ตัวอย่าง ที่เป็นวัสดุจริงให้ทางโรงงานทดลองใส่เนื้อครีมเพื่อทดสอบว่ามีปฏิกิริยากับ วัสดุของบรรจุภัณฑ์หรือไม่เป็นระยะที่จะแน่ใจว่ามั่นใจได้ และ สำหรับเฉพาะประเทศไทยซึ่งผู้ผลิต ส่วนมากมีกำลังการผลิตที่ไม่มากการเลือก บรรจุภัณฑ์ จะเป็นการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีตามท้อตลาด หรือไม่มีการสั่งผลิตเป็นแบบเฉพาะ ก็จะต้องระวังในการเลือกแบบที่มีความเสี่ยน้อยในการจะขาดตลาดด้วย

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

เสร็จจากเรื่อง ภาชนะบรรจุ ก็จะเป็นเรื่องของการทำฉลากหรือสกรีนก็มีสิ่งที่ต้องดูหลายอย่างทั้งวัสดุของฉลากกับเนื้อของภาชนะว่าจะติดทนหรือไม่ และ เนื้อครีมมีผลต่อเนื้อฉลากหรือไม่ และที่ต้องคำนึงต่อไปก็เป็นเรื่องของการบรรจุการออก แบบก็ต้องดูว่าเป็นการบรรจุแบบอัตโนมือหรืออัตโนมัติ เพราะกรออกแบบที่ยากต่อการกะของคนก็จะทำให้การบรรจุล่าช้า

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

การออกแบบกล่องใส่ก็เช่นกันที่ต้องดูเรื่องการใช้งาน การบรรจุ ภาพลักษณ์ การขนส่ง การจัดวางบนชั้นวางและความแตกต่างจากตลาด ในรายละเอียดมากกว่านี้ผู้ออกแบบควรต้องสอบถามข้อมูลจากลูกค้าให้เยอะที่สุด และศึกษาใน บรรจุภัณฑ์ แต่ละประเภท รวมถึงควรมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้วยเพื่อให้เราเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และออกแบบให้ตรงามความต้องการได้ถูกต้อง

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support